ទំនាក់ទំនង

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ

  • ទូរស័ព្ទ៖ 077 702 795 | 070 889 951
  • អ៊ីម៉ែល៖ sales@kodiii.com 
  • អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ៥៤ ភូមិម័រ សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ