រចនា និងអភិវឌ្ឍន៍

ការងារធំទាំងបី

ប្រហែលជាលោកអ្នកគ្រោងនឹងបង្កើតគេហទំព័រមួយ សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយពី ពីក្រុមហ៊ុន អង្គការ ឬមុខជំនួញរបស់លោកអ្នក ដើម្បីជម្រុញឲ្យអតិថិជនជាច្រើន ស្គាល់អ្នកបានកាន់តែច្បាស់ និងមានទំនុកចិត្ត។ ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នក ប្រហែលជា គ្រោងនឹងក្លាយជាម្ចាស់ ផលិតផលលើអ៊ីនធើណេតយ៉ាងមានប្រជាប្រិយភាព។ ប្រាកដណាស់ លោកអ្នកត្រូវតែមានគេហទំព័រមួយសម្រាប់គ្រប់គ្រង ព្រោះវាជាហាងលក់ទំនិញ ឬជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ដែលដំណើរការ២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និងពេញ៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍។ សម្រាប់យុគសម័យបច្ចេកវិទ្យានេះ មនុស្សរស់នៅដោយភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយអនឡាញ ធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នាតាមអនឡាញ៥០ភាគរយ នៃការទំនាក់ទំនងទាំងស្រុងរបស់គេ ការទិញទំនិញគឺ៣០ភាគរយតាមអនឡាញ ហើយ៨០ភាគរយគេបានឃើញតាមការលក់លើគេហទំព័រ។ ឈប់សង្ស័យទៀតទៅ លោកអ្នកត្រូវទៅរកអ្នកជំនាញខាងផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រដែលមានវិជ្ជាជីវខ្ពស់ដើម្បីស្ថាបនាវាឡើង។ កូឌី ជាក្រុមការងារមួយដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់លើការអភិវឌ្ឍផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធអនឡាញទាំងបី៖

រចនា គេហទំព័រ

កូឌីសម្រេចបានស្នាដៃនៃកាអភិវឌ្ឍគេហទំព័រ និងទទួលបានទំនុកចិត្តពីអតិថិជនជាច្រើន ហើយបច្ចុប្បន្នហើយកំពុងធ្វើការអភិវឌ្ឍ លើគម្រោងគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន អង្គការ រោងចក្រសហគ្រាស និងស្ថាប័នធុរកិច្ចផ្សេងៗ ក្នុងនោះរួមមាន ពាណិជកម្មអេឡិចត្រូនិច ទស្សនាវដ្ដី សារព័ត៌មាន ទេសចរណ៍ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបកម្សាន្តផ្សេងៗ។

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

យើងជាអ្នកបច្ចេកទេសលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងជំនាញ។ បច្ចុប្បន្ន យើងកំពុងផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យដល់បណ្ដាស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជន ក្នុងនោះរួមមានក្រសួង មន្ទី សាលារៀន រោងចក្រសហគ្រាសផ្សេងៗ។

  • ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក
  • ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រាក់ខែ
  • ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបញ្ជីសារពើពន្ធ
  • ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបញ្ជីចំណូលចំណាយ

រចនា WordPress

វើតប្រេស (WordPress) ជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមាតិកា ដែលគេពេញនិយមប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើន។ វាមើលទៅគឺមានភាពសមញ្ញ ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ និងមានទំនុកចិត្ត។ ដើម្បីឲ្យវើតប្រេសរបស់លោកអ្នកកាន់តែមានសោភណ្ឌភាព ហើយមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង្ហាញទៅកាន់អ្នកទស្សនា កូឌី អាចបម្រើសេវាកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍវាបានដោយទំនុកចិត្តបំផុត។

គេហទំព័រសម្រាប់មុខជំនួយញ
Online Shop
គេហទំព័រសម្រាប់សណ្ឋាគារ-រីសត

Website development pricing

Static website

សម្រាប់ស្ថាប័នរដ្ឋ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល សាលារៀន ក្រុមហ៊ុន មុខជំនួញ


Free domain & value hosting 1 year


Code: HTML, CSS, JavarScript, jQuary, PHP, MySQL


Fully responsive


Search engine optimization


1 year support


$ 249.00

Dynamic website

សណ្ឋាគារ រីសត ភោជនីយដ្ឋាន ទេសចេណ៍ ទីភ្នាក់ងារការងារ សារព័ត៌មាន ទស្សនាវដ្ដី


Free domain & value hosting 1 year


Code: HTML, CSS, JavarScript, jQuary, PHP, MySQL


Fully responsive


Search engine optimization


1 year support


$ 449.00

Advanced website

Booking system, Online shop, Integrated system


Free domain & ultimate hosting 1 year


Code: HTML, CSS, JavarScript, jQuary, PHP, MySQL + CMS + Framework


Fully responsive


Search engine optimization


1 year support


$ 749.00

Web hosting for home & business

20 GB SSD- Accelerated disk space


Ultimate bandwidth


Up to 3 website


50 email accounts


50 MySQL Databases


$ 79.00

50 GB SSD- Accelerated disk space


Ultimate bandwidth


Up to 10 website


100 email accounts


100 MySQL Databases


$149.00

Ultimate SSD- Accelerated disk space


Ultimate bandwidth


Up to 50 website


Ultimate email accounts


Ultimate MySQL Databases


$ 259.00

20Gb SSD- Accelerated disk space


5000 bandwidth


Ultimate website


Ultimate email accounts


Ultimate MySQL Databases


$ 489.00

Website domain name

Domain name is the first thing get the visitor to knows about your organization's website (Government, Company, Organization...). You should to choose the right one for your website.


.com/.org/.info/.net/.biz


$ 15.00

 


.com.kh/.org.kh/.net.kh/.info.kh


$ 79.00